• 00

  dnů

 • .
 • 00

  hodin

 • :
 • 00

  minut

 • :
 • 00

  sekund

Detailní pravidla CZ HIKE & FLY 2020

Každá pravidla jsou psána zkušenostmi.
Základním pravidlem je používat hlavu a rozum. A sportovat v duchu fair-play.
A hlavně – ať se nikomu nic nestane!

Právo účasti:
Do soutěže se může přihlásit držitel pilotní licence pro paragliding platné v České republice.

Výbava:
Padákový kluzák s platným osvědčením o technickém stavu, sedačka se záložním padákem, přilba, přístroj pro měření výšky.
Padákový kluzák není v průběhu závodu možné bez výslovného povolení organizátora měnit.
Chytrý mobilní telefon se systémem Android 4.0 a vyšší s nainstalovanou a funkční aplikací XCTrack (betaverze s live trackingem – www.xcontest.org/beta). Telefon musí být vybaven funkčním senzorem GPS a musí mít funkční a aktivovaná DATA – GSM. Live tracking pravděpodobně bude potřebovat max. 3MB. Nutná je záložní externí baterie – powerbanka nebo akupack jako zdroj napětí pro mobilní telefon s kabelem pro dobíjení telefonu. Telefon bude používán i jako komunikační prostředek mezi organizátorem a účastníkem.
Doporučujeme záložní GPS zaznamenávající po celý průběh soutěže IGC soubor.
Live tracking je důležitý především kvůli bezpečnosti závodníka. IGC soubor pak pro vyhodnocení výsledků a ověření regulérního absolvování trati.

Další náležitosti:
Povinné pojištění za škody způsobené třetím osobám (povinné ručení).

Nesení výbavy / asistence / podpůrný tým

Kompletní výbavu do hmotnosti 15 kg je povinen nést účastník po celou dobu soutěže vlastními silami.
Účastník může využívat pomoci podpůrného týmu a vřele to doporučujeme. Podpůrný tým může poskytnout účastníkovi občerstvení, ošetření, náhradní oblečení, servis vybavení. Podpůrný tým nesmí účastníkovi jakkoliv fyzicky pomáhat se zdoláním trati.
V kategorii SPORT může podpůrný tým účastníkovi pomoci s transportem vybavení nad 15 kg hmotnosti. To znamená, že ve fázi pěšího přesunu mezi jednotlivými vzlety je možné soutěžícímu odebrat z výbavy některé součásti a tím snížit hmotnost výbavy nesené soutěžícím na 15 kg.

Zdolávání trati

Účastník je povinen zdolávat trasu způsobem ohleduplným k přírodě. Účastník nesmí narušovat právo na ochranu soukromí a soukromého majetku.
Při zdolávání trati je povoleno využívat pouze vlastních nohou a padákového kluzáku. Není povoleno přepravovat se jakýmkoliv jiným dopravním prostředkem, včetně lanovek, autostopu, zvířat, kolečkových bruslí a podobně.
Účastník může při zdolávání trati využít mostů a tunelů, to však pouze v případě, že tyto umožňují pěší využití.
V případě odstoupení ze závodu v jeho průběhu je účastník povinen toto sdělit telefonicky nebo osobně organizátorům.
Účastník je povinen hlásit organizátorům jakýkoliv incident či situace, které by mohly ovlivnit bezpečný průběh závodu.
Po dokončení závodu je nutné, aby účastník svým podpisem organizátorům potvrdil, že je v cíli závodu. Podepsat se musí závodník i v případě, že závod vzdá.

Trať

Trať bude definována několika otočnými body. Tvar otočných bodů a procedura jejich dosažení budou definovány při zadání trati.
Předběžné zadání trati proběhne na povinném briefingu v pátek 29. 5. 2019 od 20 hodin.
Definitivní zadání trati proběhne na povinném briefingu v sobotu 30. 5. 2019 od 8:30.

Pravidla můžou být průběžně drobně upravována. Přihlášení účastníci budou o změnách informováni. Úprava pravidel může proběhnout i při oficiálních briefincích.

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU

hikeandfly